ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
PKR3300.00RS
1 سال
PKR3300.00RS
1 سال
PKR3300.00RS
1 سال
.net hot!
PKR2200.00RS
1 سال
PKR2200.00RS
1 سال
PKR2200.00RS
1 سال
.org
PKR2200.00RS
1 سال
PKR2200.00RS
1 سال
PKR2200.00RS
1 سال
.co
PKR5000.00RS
1 سال
PKR5000.00RS
1 سال
PKR7500.00RS
1 سال
.me
PKR2200.00RS
1 سال
PKR2200.00RS
1 سال
PKR2200.00RS
1 سال
.com.pk hot!
PKR4400.00RS
2 سال
N/A
PKR4400.00RS
2 سال
.pk hot!
PKR6400.00RS
2 سال
PKR6400.00RS
2 سال
PKR6400.00RS
2 سال
.net.pk
PKR4500.00RS
2 سال
N/A
PKR4500.00RS
2 سال
.org.pk
PKR4500.00RS
2 سال
PKR4500.00RS
2 سال
PKR4500.00RS
2 سال
.fam.pk
PKR4500.00RS
2 سال
PKR4500.00RS
2 سال
PKR4500.00RS
2 سال
.biz.pk
PKR4500.00RS
2 سال
PKR4500.00RS
2 سال
PKR4500.00RS
2 سال
.edu.pk new!
PKR5500.00RS
2 سال
PKR5500.00RS
2 سال
PKR5500.00RS
2 سال
.gov.pk
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
.gob.pk
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
.gog.pk
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
.gos.pk
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
.gok.pk
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
PKR9500.00RS
2 سال
.ae new!
PKR8600.00RS
1 سال
N/A
PKR8600.00RS
1 سال
.us
PKR2750.00RS
1 سال
PKR2750.00RS
1 سال
PKR2750.00RS
1 سال
.info
PKR1300.00RS
1 سال
PKR1300.00RS
1 سال
PKR1300.00RS
1 سال
.co.uk
PKR2500.00RS
1 سال
PKR2500.00RS
1 سال
PKR2500.00RS
1 سال
.uk
PKR1500.00RS
1 سال
PKR1500.00RS
1 سال
PKR1500.00RS
1 سال
.org.uk

سال
N/A
N/A
.ca new!

سال
N/A
N/A
.cn

سال
N/A
N/A
.tv

سال
N/A
N/A
.eu.com

سال
N/A
N/A
.uk.com
PKR7700.00RS
1 سال
PKR7700.00RS
1 سال
PKR7700.00RS
1 سال
.avocat.pro

سال
N/A
N/A
.law.pro

سال
N/A
N/A
.xxx

سال
N/A
N/A
.sg

سال
N/A
N/A
.com.sg

سال
N/A
N/A
.airforce
PKR45.00RS
1 سال
PKR45.00RS
1 سال
PKR45.00RS
1 سال
.auto

سال
N/A
N/A
.careers

سال
N/A
N/A
.ceo
PKR200.00RS
1 سال
PKR150.00RS
1 سال
PKR150.00RS
1 سال
.clinic

سال
N/A
N/A
.company
PKR10.00RS
1 سال
PKR35.00RS
1 سال
PKR35.00RS
1 سال
.dentist

سال
N/A
N/A
.discount
PKR55.00RS
1 سال
PKR55.00RS
1 سال
PKR55.00RS
1 سال
.financial

سال
N/A
N/A
.law

سال
N/A
N/A
.ltd
PKR35.00RS
1 سال
PKR35.00RS
1 سال
PKR35.00RS
1 سال
.services
PKR6160.00RS
1 سال
PKR6160.00RS
1 سال
PKR6160.00RS
1 سال
.taxi

سال
N/A
N/A
.wiki

سال
N/A
N/A
.world

سال
N/A
N/A
.biz
PKR3850.00RS
1 سال
PKR3850.00RS
1 سال
PKR3850.00RS
1 سال
.rich
PKR2800.00RS
1 سال
PKR2800.00RS
1 سال
PKR2800.00RS
1 سال
.actor new!
PKR5500.00RS
1 سال
PKR5500.00RS
1 سال
PKR5500.00RS
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution